O nas

Entraide jest niedużą fundacją charytatywną o statusie organizacji pożytku publicznego.
Naszym celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej na terytorium Polski.
Działających w Entraide wolontariuszy łączy kilka rzeczy :

Biuro Entraide

Magda Radwańska-Viatteau
Jola Christol

Przewodnicząca

Verena Tompson

Skarbniczka

Delphine Huneau

Sekretarz

Elzbieta Colombier

Koordynatorka Ośrodków

Cofnijmy się w czasie...

Na początku lat 90-tych Véronique Tavernier, francuska ekspatka, zawiera znajomość z zakonnicami z Lublina i zobowiązuje się pomagać im podczas swojego pobytu w Polsce. W 1995 jej misję przejmuje Isabelle Perrin ; udaje jej się stworzyć struktury i rozwinąć pomoc : powstaje Fundacja Entraide, na razie w ramach stowarzyszenia Varsovie Accueil. Początkowo jej zadaniem jest zbiórka zabawek i ubrań oraz ich redystrybucja pomiędzy kilka ośrodków.

Z upływem czasu liczba ekspatów rośnie, przybywa darów od osób fizycznych i od firm. Entraide rozszerza swój zakres działania, wychodzi ze struktur Varsovie Accueil i przyjmuje nazwę Fundacja Entraide. W roku 2010, dwie wolontariuszki Entraide (nadal aktywne w Fundacji) w uznaniu za swoją pracę zostają odznaczone francuskim Orderem Zasługi.

Od tego czasu, dzięki zaangażowaniu kolejnych przewodniczących i wolontariuszek, z roku na rok Fundacja Entraide rozwija się i wspiera finansowo szereg projektów w domach dziecka, ośrodkach dla osób bezdomnych lub opiekujących się młodzieżą z niezamożnych rodzin oraz w domach spokojnej starości.